Academie Minerva Groningen 1988-1993

               

‘Reflections’

Eens in de zoveel tijd is het nodig om opnieuw de richting te bepalen.
Om het oude in twijfel te trekken en het comfortabele te wantrouwen.
Schilder Martin de Jong is al enige jaren trouw aan de stad.
Enerzijds voor hem een plek van vrijheid en onthechting en anderzijds een wereld die beeldend veel te bieden heeft.
Maar de aanpak en uitvoering is door de jaren heen steeds veranderd.
Van atmosferische dakgezichten van provincie steden tot later grote vlot geschilderde grafische werken van plaatsen als
Rotterdam, Berlijn en Londen.
Het meest recente werk is ontstaan in New York. 
Het voelt voor De Jong als een warm bad. 
Totaal anoniem in een landschap zonder horizon.
Omsloten door ritmes en herhaling. Meegevoerd door de hectiek en dynamiek.
In deze periode is naast schilderijen een eerste nieuwe serie ontstaan die is gemaakt op de iPad. 
Een digitale techniek waar het schilderen en tekenen aan de basis staat. 
Nieuwe beelden met het vertrouwde handschrift van De Jong.

 

English
 
Every once in a while it is necessary to change the course of action.
To question the old and distrust the comfortable.
Painter Martin de Jong has been faithful to the city for several years now.
on the one hand a place of freedom and disengagement on the other hand a world which has a great deal to offer visually.
Nonetheless, the approach and execution have been changing throughout the years.
From atmospheric rooftop views of provincial cities to sizable, rapidly painted graphical works of places such as Rotterdam, Berlin and London.
2019. A month of immersion in New York.
for De Jong it feels like a warm bath.
Perfectly anonymous in a landscape without horizon.
enclosed by rhythms and repetition.
Carried along by the energy and dynamics
A new series of work is being created during this period, made on the iPad.
A digital technique where painting and drawing is at the basis.
New impressions with the trusted signature of De Jong