Goed gereedschap is het halve werk

Martin de Jong houdt van steden. Hoe groter, hoe beter. Het zijn niet alleen de visuele prikkels, het is ook de fysieke confrontatie.New York spant de kroon en het wekt geen verbazing dat enkele van De Jongs beste schilderijen op die stad geïnspireerd zijn. 

Er heeft zich echter iets nieuws aangediend. Na het overlijden van zijn vader kwam hij in bezit van gereedschap om hout te bewerken. Hij zag er een kans in om de afstand die hij had gevoeld tussen hemzelf – de kunstenaar – en zijn vader – een man van ambacht en traditie – alsnog te verkleinen. Houten stadsgezichten maken, dat ging hij doen. 

Heldere contouren met daarbinnen enkele ingezaagde perspectieflijnen, hier en daar wat ramen, weinig tot geen kleur. Een tekening in feite, met onvaste hand, maar tegelijkertijd ook een object, materieel en solide. Het beviel hem wel, die merkwaardige spanning tussen twee- en driedimensionaliteit, tussen de illusie van de voorstelling en de realiteit van het houten object.

Hoewel de objecten ontegenzeggelijk aan gebouwen refereren, is er van een waarheidsgetrouw portret van de stad geen sprake meer. De weerstand die hij van zowel het gereedschap als het hout ondervindt, stuurt het kunstwerk weg van het oorspronkelijke uitgangspunt. Maar dat wat niet anders dan een gebrek aan technische vaardigheid kan worden genoemd, leidt er wel toe dat de kunstenaar zelf verrast wordt door de uitkomst van zijn handelen. Er ontstaat iets wat hij nooit had kunnen bedenken. De paradox is dat hij met verf en kwast elk probleem de baas was, maar zich nu zonder zijn vertrouwde materiaal en gereedschap veel vrijer voelt.

Met zijn nieuwste experiment neemt de onverbeterlijke kunstenaar verder afstand van het traditionele stadsgezicht, om zijn onderwerp op een andere, minder conventionele manier dichter te kunnen naderen. 

Feico Hoekstra ( samenvatting uit de uitgave ‘ARK’ )

 

‘ARK’ ( gereedschap ) is via deze site te bestellen