Academie Minerva Groningen 1988-1993

 

Sinds de Academie is De Stad de belangrijkste inspiratie bron.

 

In het begin kleine atmosferische bijna abstracte composities van daken.

Later ook meer impressionistische straat gezichten.

 

Uit onvrede over alleen de uiterlijke registratie is de laatste jaren een zoektocht begonnen.

Een zoektocht naar het beeld van De Stad zoals het voelt en niet langer alleen zoals het zichtbaar is.

 

Een nieuwe werkelijkheid waarbij de compositie van bebouwing wordt afgebroken en opnieuw ingericht.

Voor het eerst ontstaan er beelden die de hectiek en energie van De Stad weergeven.

Een stad in aanbouw. Ordening in ritme, herhaling en kleur. 

 

Een weerspiegeling van de liefde voor De Stad.

 

 

 

English

 

Since the Academy, The City has been the most important source of inspiration.

 

In the beginning, small atmospheric, almost abstract compositions of rooftops. 

Later on, more impressionistic streetscapes also.

 

Due to dissatisfaction regarding the visual registration only, a search has started over the last couple of years.

A search for the image of The City as it feels instead of only the visual aspect. 

 

A new reality where the composition of constructions will be demolished and rebuilt.

For the first time new images appear that represent the hectics and energy of The City.

A city under construction. Organization in rhythm, repetition and color. 

 

A reflection of the love for The City.

 

 

 

Deutsch

 

 

Seit der Akademie ist der Stadt Hauptquelle der Inspiration.

 

 In den Anfang kleine atmosphärische fast abstrakte Kompositionen von Dächern.

 Später auch mehr impressionistische Straße Gesichter.

 

 Aus Unzufriedenheit mit nur die äußerliche Registrierung ist den letzten Jahren eine Suche begonnen.

 Eine Suche nach dem Bild der Stadt, wie es sich anfühlt, und nicht mehr nur, wie es sichtbar ist.

 

 Eine neue Realität, in der die Zusammensetzung der Gebäude wird abgerissen und neu eingerichtet werden.

 Zum ersten Mal schafft Bilder, die die Hektik und Energie der Stadt zu zeigen.

 Eine Stadt im Bau. Ordnung im Rhythmus, Wiederholung und Farbe. 

 

 Ein Spiegelbild der Liebe für die Stadt.